Vår kompetanse - din trygghet

Fast eiendom

Fast eiendom

Det er en rekke ulike problemstillinger knyttet til fast eiendom. Eksempler på slike er grensetvister og servitutter.

Man kan eie eiendom alene eller sammen med andre. Dersom eiendommen er bebygd kan eierforholdet organiseres på ulike måter, for eksempel i tingsrettslig sameie, borettslag, eierseksjonssameie eller boligaksjeselskap.

Flere av våre advokater har omfattende erfaring og kompetanse på de ulike rettsforhold knyttet til fast eiendom og de ulike måter å organisere eierforholdene på.

Vi bistår jevnlig både borettslag, sameier og enkeltpersoner knyttet til spørsmål om rettigheter og forpliktelser både for sameiet/borettslaget og den enkelte beboer

Få hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse her så vil vi finne frem til en advokat som jobber med det du lurer på. Vedkommende vil ringe deg i løpet av dagen.Vi er her for å hjelpe og vi tar saker fra hele Norge selv om vi har kontor i Drøbak.