Vår kompetanse - din trygghet

Forvaltningsrett og offentlige tillatelser

Forvaltningsrett og offentlige tillatelserBåde næringsdrivende og privatpersoner kan ha behov for offentlige tillatelser,
i tillegg til at det offentlige er en nødvendig motpart/medspiller i mange saker.

Når det gjelder serverings- og skjenkebevillinger vises det til eget fagområde.

Typiske saker er blant annet (overfor):

 • Foretaks-/Enhetsregisteret
 • Plan- og bygningsrett, herunder for utvikling av fast eiendom, med regulerings-
  og igangsettingstillatelser, for vei vann og avløp og i forhold til naboer/klager
 • Mattilsyn
 • Arbeidstilsyn
 • Skolesaker, utvisning, mobbing
 • Opphold EØS-borgere
 • Trygd, se eget fagområde
 • Vergemålsforhold, se eget fagområde

Innenfor rettsområdet er bistand særlig knyttet til:

 • Løpende myndighetskontakt
 • Utforming av søknader om konsesjon/tillatelse og oppfølging av disse
 • Klagesaker
 • Erstatningssaker
 • Rettssaker

Få hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse her så vil vi finne frem til en advokat som jobber med det du lurer på. Vedkommende vil ringe deg i løpet av dagen.Vi er her for å hjelpe og vi tar saker fra hele Norge selv om vi har kontor i Drøbak.