Vår kompetanse - din trygghet
 

Om oss

Advokatfellesskapet som i dag består av fem advokater og to sekretærer, har røtter i Drøbak fra 1990, da Marit Falkanger startet sin advokatpraksis på Britaniatorget. I 1998 begynte Håvar Wiik sin advokatvirksomhet i Drøbak og kontorfellesskapet «Falkanger og Wiik» ble etablert.
I 2001 flyttet virksomheten til Seiersten Sentrum og ble utvidet.

I 2015 ble det en sammenslåing med Morten Bryn og Ingrid Vesterhus Høyte som var to av de tre advokatene i Perspektiv AS som til da hadde drevet advokatvirksomhet i Drøbak sentrum.

I 2016 ble fellesskapet utvidet ytterligere med Gro Arnesen Fremstad som har jobbet tidligere for advokat Oscar Ihlebæk og de senere år i Statoil ASA.

I 2018 sluttet Morten Bryn i Advokatfellesskapet.

I 2020 ble Erling Høyte med i fellesskapet, han har lang erfaring og har hatt advokatbevilgning siden 1984.

Kontoret har nå fem advokater med variert bakgrunn og forskjellige spesialområder. Advokatene har alle lang erfaring, alle fem er bosatt i Drøbak og har således god kjennskap til lokale forhold i Drøbak og Follo, selv om vi også har saker både fra Oslo og landet for øvrig.