Vår kompetanse - din trygghet

Skatt og avgift

Skatterett

Skatterett er et rettsområde preget av gråsoner, hyppige lovendringer og omfattende praksis fra ligningsmyndighetene og domstolene.

Vi bistår privatpersoner og bedrifter med å oppnå maksimale skattemessige tilpasninger for å minimere skattebelastningen.
Nærmere tilbyr vi vår assistanse ved:

 • Bokettersyn – rådgivning og tilsvar
 • Klage til ligningsnemnd og overligningsnemnd
 • Søksmål for domstolen
 • Generasjonsskifter
 • Arveavgiftsspørsmål
 • Søknad om nedsettelse/ettergivelse av skatte- og avgiftsgjeld

Merverdiavgift

Merverdiavgift (mva) er en i praksis viktig avgift for de fleste næringsdrivende og selskap. I utgangspunktet er den nøytral for merverdiavgiftspliktige virksomheter, men merverdiavgift har normalt likviditetsmessig betydning.
Erfaringsmessig påvises det ofte feil og mangler ved avgrenset ettersyn / bokettersyn.

Vi kan hjelpe din virksomhet med:

 • Registrering i merverdiavgiftsregisteret (tidligere merverdiavgiftsmantallet)
 • Nektelse av registrering / nektet registrering / avslag på søknad om registrering i merverdiavgiftsregisteret
 • Spørsmål knyttet til næringsbegrepet (driver man næring / næringsvirksomhet / virksomhet).
 • Varsel om opphør av registrering i merverdiavgiftsregisteret (se over)
 • Avgrenset ettersyn / bokettersyn • Fradragsrett for inngående merverdiavgift
 • Tilbakegående avgiftsoppgjør
 • Frivillig merverdiavgiftsregistrering

Få hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse her så vil vi finne frem til en advokat som jobber med det du lurer på. Vedkommende vil ringe deg i løpet av dagen.Vi er her for å hjelpe og vi tar saker fra hele Norge selv om vi har kontor i Drøbak.