Vår kompetanse - din trygghet

Forsvarer

Vi bistår i alle typer straffesaker som forsvarer.Fra det tidspunkt man er siktet i en straffesak kan man ha krav på fritt oppnevnt forsvarer. Forsvareren skal gi klienten råd og har taushetsplikt om alt som blir fortalt av klienten.

En forsvarers oppgave er videre å ivareta klientens rettssikkerhet på et hvert trinn av saksbehandlingen hos politi, påtalemyndighet og retten. Forsvareren skal sette klienten godt inn i saken, og sørge for at klienten forstår hva saken gjelder.

Gjennom dette arbeidet vil man også lettere kunne bidra til å få opplyst saken i favør av siktede/tiltalte. Det kan være at vitner må avhøres, bevis sikres, dokumenter fremlegges for politiet mv.

Vi bistår i alle typer straffesaker som forsvarer. I de aller fleste straffesaker har man krav på gratis forsvarer. Ta gjerne kontakt for vurdering av din sak.

Få hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse her så vil vi finne frem til en advokat som jobber med det du lurer på. Vedkommende vil ringe deg i løpet av dagen.Vi er her for å hjelpe og vi tar saker fra hele Norge selv om vi har kontor i Drøbak.