Vår kompetanse - din trygghet

Mangler ved kjøp og salg av bolig m.v.

Mangler ved kjøp og salg av bolig m.v.Kjøp og salg av bolig innebærer store investeringer. Når kjøperen oppdager feil eller mangler ved boligen, kan det innebære store økonomiske utfordringer. På den andre siden investerer de fleste selgere det meste av kjøpesummen i annen bolig, og et krav om prisavslag eller erstatning kan oppleves som kjedelig og uforutsett.

Hvis kjøper oppdager feil og mangler som selger hefter for, kan kjøper gjøre gjeldende en rekke krav.

Selger har på sin side rett til å utbedre mangelen, dersom dette kan skje uten urimelig ulempe for kjøper. Dersom selgeren ikke har fått anledning til å utbedre mangelen, kan hele eller deler av kjøperens krav mot selger falle bort.

Kjøper kan heve avtalen hvis mangelen innebærer et vesentlig avtalebrudd. Kjøper kan tape hevingsretten dersom selger ikke blir varslet innen rimelig tid fra kjøper oppdaget mangelen, og at kjøper vil gjøre et hevingskrav gjeldende.

Det skal mye til før avtalebruddet fra selgers side er vesentlig, og domstolene er tilbakeholdne med å fastslå at hevingsgrunnlag er til stede ved salg av bolig. Prisavslagskrav eller erstatningskrav er det noe lettere å få gehør for, når mangler eller forsinkelser selger hefter for er blitt konstatert.

Erstatning kan bli aktuelt enten alene eller i tillegg til øvrige økonomiske krav.

Vår erfaring tilsier at mange vil ha behov for bistand fra advokat i kontakten med et eierskifteforsikringsselskap, dersom en ikke raskt får en tilfredsstillende løsning. Dersom du er usikker på hvordan en bør forholde seg innledningsvis, bør du ta kontakt så raskt som mulig.

Oversittelse av reklamasjonsfrister ogforeldelsesfrister kan føre til tap av hele kravet, mens uriktig håndtering av en skadebegrensnings- eller utbedringsprosess kan føre til at deler av kravet går tapt.

Foreldelsesfristene løper selv om du har reklamert i tide, og foreldelsesfristene avbrytes kun ved en uttrykkelig erkjennelse fra motparten eller ved at det tas rettslige skritt. Du kan derfor tape kravet dersom du har en langvarig diskusjon om eierskifteforsikring med selskapet/selger til tross for at du har reklamert tidsnok.

De fleste har i sine innbo- og villaforsikringer rettshjelpsdekning. Denne typen saker er dekket av en slik standard rettshjelpsdekning fra det tidspunktet man har fått helt eller delvis avslag på kravet mot eierskifteforsikringsselskapet. Etter dette tidspunktet vil rettshjelpsforsikringen dekke i praksis ca 80 % av advokat¬utgiftene.

Vi bistår klienter med boligsaker primært i Follo, Akershus og Oslo. Ta kontakt i dag.

Få hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse her så vil vi finne frem til en advokat som jobber med det du lurer på. Vedkommende vil ringe deg i løpet av dagen.Vi er her for å hjelpe og vi tar saker fra hele Norge selv om vi har kontor i Drøbak.