Vår kompetanse - din trygghet

Bygg og entrepriserett

Bygg og entrepriseEntrepriseretten omhandler rettsforholdet mellom byggherre og entreprenør ved
utførelse av bygge -og anleggsoppdrag.

Fagområdet omfatter de privatrettslige problemstillinger som entreprisekontrakter reiser
og har følgelig nær sammenheng med den alminnelige kontraktsretten.
Fagområdet preges av at de i stor grad benyttes standardavtaler
(Norsk standard – forkortet NS) og kontrakts-formularer knyttet til disse standardavtalene.

Vi bistår både små og mellomstore bedrifter ( både byggherrer og entreprenører) med rådgivning og tvisteløsning på dette fagområdet.

Få hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse her så vil vi finne frem til en advokat som jobber med det du lurer på. Vedkommende vil ringe deg i løpet av dagen.Vi er her for å hjelpe og vi tar saker fra hele Norge selv om vi har kontor i Drøbak.